O projekcie

Dlaczego „Bajtek”?

Prawie 26 lat temu ukazał się pierwszy numer „Bajtka”, który z pośród gro tytułów, jakie pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, zrobił chyba najwięcej dla popularyzacji komputerów wśród młodzieży w latach osiemdziesiątych.

„Bajtek” miał trafiać i trafiał do ludzi, którzy dopiero rozpoczynali swoją przygodę z komputerami – stąd główna tematyka i prezentowana problematyka była znacznie bardziej przystępna niż np. w doskonałym „Komputerze”, który był już kierowany do bardziej „obytych” w temacie użytkowników nowego narzędzia. Warto sobie również uświadomić, że magazyn wychodził w nakładzie 260 tys. egzemplarzy i praktycznie znikał na pniu – żaden współczesny tytuł nie może się z nim mierzyć.

Wydania te, w przeciwieństwie do późniejszych, zostały wydrukowane na podłym, gazetowym papierze, stąd też jakość skanów jakie można znaleźć w sieci należy do mniej niż zadowalających. Przeglądając te numery, doszedłem do wniosku, że właśnie one zasługują na odświeżenie i przełamanie na nowo.

W ten sposób narodził się ten skromny zestaw pierwszych numerów „Bajtka” w postaci plików PDF. Miał on się zamknąć w pierwszych 6 numerach z roku 1985/86 ale siłą rozpędową doszedłem na obecną chwilę do numeru 12/1986 (w produkcji od roku), do kolekcji dodano również wyrywkowe numery magazynu „Komputer” i „IKS”, które również warte są konwersji.

Projekt przekonwertowanych i przeskładanych magazynów nie został pomyślany jako dokładne odwzorowanie makiety starego wydania. Oczywiście, tam gdzie to możliwe zastosowano jak najbardziej zbliżony sposób składu i materiału do pierwowzoru – jednak ze względu na brak podstawowych elementów (kroje pisma), zasad typografii obowiązującej (czy też nie obowiązującej:)) w tamtym okresie, uwspółcześniona wersja znacznie się różni. Nie należy więc traktować tej edycji jako kopii 1:1 oryginału.